Актуальні відкриті тренінги

Відповідаючи сучасним вимогам ринку компанія HOCK розробила ряд відкритих тренінгів-практикумів з фінансової звітності, управлінського обліку та внутрішнього аудиту, які дозволять слухачам отримати знання й навички, необхідні для ефективної повсякденної роботи. Тренінги проводяться на платформі Zoom в форматі семінарів, на яких використовується методика дискусій та роботи в малих групах. Тривалість тренінгів: 1-4 дня.

Тренінги розроблені для фінансових фахівців, які працюють у галузі управлінського обліку та звітності, бюджетування та планування, управління фінансування компанії; менеджерів, які беруть участь у прийнятті управлінських рішень; менеджерів, які займаються фінансовим аналізом діяльності компанії. Також ці тренінги будуть корисними для власників малого та середнього бізнесу та тих, хто тільки починає підприємницьку діяльність.    

Підвищення рентабельності бізнесу: аналіз «Витрати – об’єм – прибуток» та оцінка беззбитковості (1 день)

Цель тренінгу – познайомити учасників з одним з основних методів планування та управління бізнесом, відпрацювати практичні навички застосування аналізу беззбитковості.

Програма:  

 • Класифікація витрат.
 • Маржинальний прибуток та валовий прибуток, на який показник спиратися при оцінці результатів діяльності.
 • Аналіз «Витрати – об’єм – прибуток».
 • Розрахунок об’єму продажів для досягнення цільового прибутку.
 • Маржа безпеки, як один з основних показників оцінки ризиків.
 • Аналіз беззбитковості для асортименту продуктів.
 • Операційний важіль, як інструмент впливу на операційний прибуток.

Бізнес-тренер – Надія Сірко, CIMA DipPM, CIPA – викладач курсів CIMA, CIA, CAP/CIPA, автор-розробник програм для відкритих та корпоративних тренінгів з управлінського обліку та фінансового менеджменту, внутрішнього аудиту.


Релевантні витрати та прийняття управлінських рішень (1 день)

Цель тренінгу:

 • навчитися виявляти інформацію, яка впливає на прийняття управлінських рішень;
 • розібрати особливості визначення релевантних витрат на матеріальні затрати, витрати на персонал, інші витрати;
 • розібрати підходи до прийняття різних управлінських рішень щодо управлінням ефективністю бізнесу.

Програма: 

 • Принцип релевантності інформації. Використання облікових даних для прийняття рішень.
 • Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.
 • Визначення релевантних витрат на матеріальні затрати, витрати на персонал, інші витрати.
 • Рішення відносно разових контрактів, визначення мінімально можливої ціни.
 • Рішення за умови наявності обмеження по внутрішнім ресурсам.
 • Рішення щодо аутсорсингу.
 • Проблеми закриття бізнес-напрямків, бізнес-продуктів.

Бізнес-тренер – Надія Сірко, CIMA DipPM, CIPA – викладач курсів CIMA, CIA, CAP/CIPA, автор-розробник програм для відкритих та корпоративних тренінгів з управлінського обліку та фінансового менеджменту, внутрішнього аудиту. 


МСФЗ для фінансових директорів. Оцінка статей фінансової звітності (1 день)

Тренінг розроблений для фінансових директорів,  фінансових менеджерів, фахівців в області фінансового обліку, фінансових контролерів, головних бухгалтерів, головних економістів та включає наступні основні теми:

 • Необоротні активи
 • Запаси
 • Орендні операції
 • Фінансові інструменти

Бізнес-тренер – Наталія Василенко, PhD, CMA, АССА DipIFR (Rus), CIPA, експерт з міжнародних стандартів фінансової звітності.


Практичні аспекти управлінського обліку при оцінці ефективності діяльності компанії та прийнятті короткострокових рішень (1 день)

Тренінг розроблений для фінансових директорів, внутрішніх аудиторів, фінансових менеджерів, фахівців в області управлінського обліку, фінансових контролерів, головних бухгалтерів, головних економістів. В ході тренінгу слухачі набудуть навички з:

 • Аналізу витрат в управлінському обліку;
 • Застосування різних методик розподілу накладних витрат;
 • Підготовки бюджету компанії, загального аналізу його виконання;
 • Застосування системи Standard Costing і Balanced Scorecard;
 • Вивчать методику прийняття короткострокових управлінських рішень