Актуальні відкриті тренінги

Відповідаючи сучасним вимогам ринку компанія HOCK розробила ряд відкритих тренінгів-практикумів з фінансової звітності, управлінського обліку та внутрішнього аудиту, які дозволять слухачам отримати знання й навички, необхідні для ефективної повсякденної роботи. Тренінги проводяться в форматі аудиторних занять, на яких використовується методика дискусій та роботи в малих групах. Тривалість тренінгів: 1-4 дня.

МСФЗ для фінансових директорів. Оцінка статей фінансової звітності (1 день)

Тренінг розроблений для фінансових директорів,  фінансових менеджерів, фахівців в області фінансового обліку, фінансових контролерів, головних бухгалтерів, головних економістів та включає наступні основні теми:

 • Необоротні активи
 • Запаси
 • Орендні операції
 • Фінансові інструменти

Бізнес-тренер – Наталія Василенко, PhD, CMA, АССА DipIFR (Rus), CIPA, експерт з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: практика застосування та актуальні зміни (4 дні)

Тренінг з підвищення кваліфікації аудиторів. Програма тренінгу розроблена фахівцями Аудиторської палати України та включає наступні основні теми:

 • МСФЗ як система стандартів;
 • Трансформація фінансової звітності в МСФЗ-формат;
 • Формат та повний комплект фінансової звітності за МСФЗ;
 • Підготовка річного фінансового звіту за МСФЗ: акценти для аудиту;
 • Консолідація в системі МСФЗ;
 • Судження, оцінки й припущення в МСФЗ-звітності;
 • Фінансова математика в МСФЗ;
 • Огляд змін, доповнень та оновлень МСФЗ та МСФЗ. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності для підприємств малого та середнього бізнесу (4 дні)

Тренінг з підвищення кваліфікації аудиторів. Програма тренінгу розроблена фахівцями Аудиторської палати України та включає наступні основні теми:

 • Характер та сфера дії МСФЗ для МСП;
 • Повний комплект фінансової звітності за МСФЗ для МСП;
 • Загальні положення МСФЗ для МСП;
 • Активи в МСФЗ для МСП;
 • Капітал й зобов’язання в МСФЗ для МСП;
 • Доходи й витрати в МСФЗ для МСП;
 • Об’єднання бізнесу та консолідація малих й середніх підприємств;
 • Особливості формування фінансової звітності по МСФО в період дії кризових явищ.

Трансформація фінансової звітності, складеної за П (С) БО України, в формат МСФЗ з використанням MS Excel (3 дні)

Тренінг присвячений вивченню та подальшому практичному «занурення» в методику трансформації з використанням програми MS Excel. Слухачі оволодіють двома методами трансформації звітності на наскрізних завданнях. Тренінг розроблений для бухгалтерів, фахівців фінансових служб, аудиторів, фінансових аналітиків У ході тренінгу слухачі набудуть навички з:

 • Знання з МСФЗ, їх порівняння з П(С)БО;
 • Навички, необхідні для складання й трансформації індивідуальної та консолідованої фінансової звітності;
 • Навички володіння методикою трансформації з використанням програми MS Excel.

Практичні аспекти управлінського обліку при оцінці ефективності діяльності компанії та прийнятті короткострокових рішень (1 день)

Тренінг розроблений для фінансових директорів, внутрішніх аудиторів, фінансових менеджерів, фахівців в області управлінського обліку, фінансових контролерів, головних бухгалтерів, головних економістів. В ході тренінгу слухачі набудуть навички з:

 • Аналізу витрат в управлінському обліку;
 • Застосування різних методик розподілу накладних витрат;
 • Підготовки бюджету компанії, загального аналізу його виконання;
 • Застосування системи Standard Costing і Balanced Scorecard;
 • Вивчать методику прийняття короткострокових управлінських рішень

Від бюджетування до мотивування: практичний інструментарій підготовки бюджетів та ефективного контролю за їх виконанням (1 день)

Тренінг розроблений для фінансових менеджерів, фінансових аналітиків та бухгалтерів. В ході тренінгу слухачі набудуть навички з:

 • Підготовки бюджету компанії;
 • Аналізу відхилень його виконання;
 • Застосування системи Standard Costing в обліку;
 • Підготовки звіту про виконання бюджету для керівництва;
 • Розрахунку системи мотивації співробітників на підставі показників KPI.

Всі практичні завдання будуть вирішуватися в Excel, c можливістю проведення аналізу «що якщо».

Операційний контроль і навички планування (1 день)

Тренінг розроблений для фінансових директорів, внутрішніх аудиторів, фінансових менеджерів, фахівців в області управлінського обліку, фінансових контролерів, головних бухгалтерів, головних економістів. В ході тренінгу слухачі набудуть навички з:

 • Організації управлінського обліку на підприємстві;
 • Навички побудови системи операційного контролю;
 • Проведення аналізу управлінської звітності та аналізу беззбитковості компанії;
 • Виявлення та усунення основних проблем операційного контролю окремих операцій.

Внутрішній аудит управлінської звітності та підготовка інформації для власника            (1 день)

Тренінг розроблений для власників, фінансових директорів, внутрішніх аудиторів, фінансових менеджерів, фахівців в області управлінського обліку, фінансових контролерів, головних бухгалтерів, головних економістів багатопрофільних холдингових компаній. В ході тренінгу слухачі набудуть навички з:

 • Організації та проведення внутрішнього аудиту управлінської звітності;
 • Виявлення ключових ризиків і побудови системи внутрішнього контролю в компанії;
 • Підготовки звіту для власників за результатами внутрішнього аудиту управлінської звітності.

Внутрішній аудит ключових бізнес-процесів (1 день)

Програма тренінгу розроблена для власників, фінансових директорів, фінансових менеджерів, внутрішніх аудиторів, фахівців в області управлінського обліку, фінансових контролерів, головних бухгалтерів, головних економістів. В ході тренінгу слухачі набудуть навички з:

 • Проведення внутрішнього аудиту ключових бізнес-процесів компанії;
 • Виявлення ключових ризиків і складання матриці ризиків і контролів за основними бізнес-процесів.

 Фінанси для нефінансових менеджерів (2 дні)

Тренінг висвітлює основні моменти, з якими доводиться стикатися нефінансовим менеджерам при вирішенні питань на перетині з фінансовою сферою. Він допомагає доповнити професійні навички й технічні знання слухачів основними фінансовими концепціями з метою підвищення ефективності прийнятих ними рішень. Програма тренінгу розроблена для фахівців, які не мають фінансової освіти, або досвіду роботи в сфері фінансів або бухгалтерського обліку, менеджерів вищої й середньої ланки нефінансових департаментів компаній. В ході тренінгу слухачі:

 • Вивчать (згадають, структурують) алгоритми прийняття фінансових рішень;
 • Отримають прості та зрозумілі фінансові інструменти, які можна буде використовувати для управління робочим капіталом, прийняття рішення по довгострокових інвестиційних проектів, а також впливу прийнятих рішень на фінансову звітність компанії.