CIMA Diploma in Performance Management

Диплом CIMA Diploma in Performance Management – самостійна кваліфікація, що націлена на розвиток навичок прийняття ефективних управлінських рішень, використовуючи весь спектр фінансової та нефінансової інформації. Кваліфікація CIMA DipPM розроблена для фінансових фахівців, які розвивають свою кар’єру в галузі управлінського обліку та звітності, бюджетування та планування, управління фінансуванням компаній (співробітники Казначейства), для фахівців, робота яких пов’язана з фінансовим аналізом діяльності компанії, а також для менеджерів інших функціональних підрозділів, які беруть участь у прийнятті управлінських рішень, пов’язаних з інвестиціями, плануванням та реалізацією проєктів, бюджетним контролем тощо.

Для отримання Диплому DipPM кандидатам необхідно скласти два іспити з Модулів P1 та P2 професійної кваліфікації CIMA англійською мовою. Програма іспитів включає професійні навички Модуля Р1 Operational level та Модуля Р2 Management level. Після успішного складання двох іспитів здобувач стає власником Диплома CIMA «Diploma in Performance Management» та статусу CIMA DipPM. Як правило, для отримання Диплому CIMA DipPM потрібно від 6 до 12 місяців.

ІСПИТИ

Кандидати складають іспити з Модулів P1 та P2 англійською мовою online або в авторизованих центрах Pearson VUE у форматі комп’ютерного тестування. Іспити не прив’язані до сесій та проводяться за запитом кандидата протягом усього року.

Іспити мають формат Objective Tests та складаються з низки елементів, що включають короткі запитання з кількома варіантами відповідей, питання з внесенням чисел та інші формати. Тести охоплюють усі компоненти програми Модулей Р1 та Р2.

 • Тривалість іспиту: 90 хв.
 • Кількість запитань: 60
 • Прохідний бал: 100 зі 150 балів

Реєстрація на іспити та розмір реєстраційних внесків.

Первинна реєстрація та складання іспитів Р1 та Р2   200 фунтів (для студентів з України)
Повторне складання іспиту розмір внеску доступний у кабінеті MyCIMA

 

Використати спробу складання іспиту за Модулем Р1 можна протягом 1 року, Модулем Р2 – 2 роки з дати реєстрації.

! Реєстрація на іспити доступна лише через офіційних провайдерів програми.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ

 • Розуміння основ управлінського обліку.
 • Навички та знання математики.

ПРОГРАМА ІСПИТІВ

МОДУЛЬ Р1

 • Cost accounting systems / Системи обліку витрат – 30%
 • Budgeting / Бюджетування – 25%
 • Short-term decision making / Прийняття короткострокових рішень – 30%
 • Dealing with risk and uncertainty / Облік ризику та невизначеності – 15%

МОДУЛЬ Р2

 • Cost planning and analysis for competitive advantage / Планування та аналіз витрат для отримання конкурентної переваги – 25%
 • Control and performance management of responsibility centres / Контроль та управління ефективністю центрів відповідальності – 30%
 • Long-term decision making / Прийняття довгострокових рішень – 30%
 • Management control and risk / Управлінський контроль та ризик – 15%

ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ

Студенти, які отримали Диплом CIMA DipPM «Diploma in Performance Management», можуть перейти до іспиту Management Case Study в рамках професійної кваліфікації CIMA.

Після успішного складання іспиту Management Case Study студенти отримають статус Adv Dip MA, а також паперовий Диплом.

Потім студенти можуть перейти до Strategic level професійної кваліфікації CIMA.

Детальна інформація про CIMA DipPM «Diploma in Performance Management» на сайті Інституту.