Курс HOCK DipPM

Курс підготовки до іспиту за програмою CIMA DipPM англійською мовою розроблено компанією HOCK та запропоновано слухачам в 2022 році. Курс є комплексною програмою, яка створена з урахуванням багаторічного досвіду роботи на ринку послуг з підготовки кандидатів до складання кваліфікаційних іспитів на отримання відповідних сертифікатів міжнародного зразка, та забезпечує всю необхідну підготовку та підтримку кандидатам для успішної здачі іспиту з першої спроби. 

Курс підготовки до іспиту CIMA DipPM 

 • 144 академічних години групових занять по всім розділам програми (Модуль Р1 – 72 академ. години; Модуль Р2 – 72 академ. години). Заняття проводяться досвідченим й кваліфікованим викладачем, якій має великий практичний досвід у галузі управлінського обліку та навички роботи зі слухачами. Заняття організовуються у форміаті семінарів, під час яких пройдений теоретичний матеріал закріплюється розв’язанням практичних задач;
 • Контрольні тестування – невеликі тести у реальному часі на кожному занятті (починаючи з другого заняття). Тестування проводиться на платформі тренування HOCK international, формат тестування максимально наближений до формату екзаменаційних тестів;
 • Пробний іспит – проводиться на останньому занятті та дозволяє слухачеві зібратися перед іспитом, систематизувати отримані знання та оцінити рівень своєї підготовки перед іспитом. Формат пробного іспиту максимально наближений до формату цього іспиту. Пробний іспит проводиться на тренувальній платформі HOCK international.
 • Додаткові методичні матеріали, що розроблені викладачем курсу, які містять слайдові презентації до кожного заняття, додаткові задачі та словники необхідних термінів;
 • Відеозапис занять без обмеження доступу до відеофайлів;
 • Дистанційна підтримка викладача. Для ефективної допомоги слухачам у підготовці до іспиту за програмою CIMA DipPM поза аудиторних занять викладач  надає додаткові консультації за допомогою електронної пошти, групового чату та невеликих факультативних занять (за необхідністю);
 • Адміністративна підтримка.

Програма курсу підготовки до іспиту CIMA DipРМ розроблена на основі затвердженої CIMA офіційної програми та включає наступні основні теми:

МОДУЛЬ Р1

 • Cost accounting systems / Системи обліку витрат – 30%
 • Budgeting / Бюджетування – 25%
 • Short-term decision making / Прийняття короткострокових рішень – 30%
 • Dealing with risk and uncertainty / Облік ризику та невизначеності – 15%

МОДУЛЬ Р2

 • Cost planning and analysis for competitive advantage / Планування та аналіз витрат для отримання конкурентної переваги – 25%
 • Control and performance management of responsibility centres / Контроль та управління ефективністю центрів відповідальності – 30%
 • Long-term decision making / Прийняття довгострокових рішень – 30%
 • Management control and risk / Управлінський контроль та ризик – 15%

Навчальні матеріали

Під час підготовки до іспитів за програмою CIMA DipPM використовуються навчальні матеріали видавництва BPP Learning Media, які HOCK рекомендує придбати на офіційному сайті видавництва.

Комплект матеріалів для підготовки до іспиту:

!! Для студентів HOCK Ukraine діє спеціальна знижка до 60% на будь-який комплект матеріалів. Код знижки надається після узгодження договору та повної або часткової оплати курсу навчання.

Переваги програми підготовки до іспиту CIMA DipРМ в HOCK

 • HOCK – офіційно акредитований провайдер програми CIMA DipPM «Diploma in Performance Management»;
 • Досвідчений викладач, якій організує процес підготовки до іспиту максимально ефективно й продуктивно для слухачів курсу;
 • Додаткові методичні матеріали з тренувальними завданнями та презентаційними слайдами для проведення ефективних аудиторних занять й самостійної підготовки;
 • Тренувальна база для відпрацювання практичних навичок розв’язування тестів;
 • Пробний іспит з подальшим докладним аналізом завдань;
 • Адміністративна підтримка.