Курс HOCK DipPM

Курс підготовки до іспиту за програмою CIMA DipPM розроблено компанією HOCK та запропоновано слухачам в 2022 році. Курс є комплексною програмою, яка створена з урахуванням багаторічного досвіду роботи на ринку послуг з підготовки кандидатів до складання кваліфікаційних іспитів на отримання відповідних сертифікатів міжнародного зразка, та забезпечує всю необхідну підготовку та підтримку кандидатам для успішної здачі іспиту з першої спроби. 

Курс підготовки до іспиту CIMA DipPM 

 • 144 академічних години групових занять по всім розділам програми (Модуль Р1 – 72 академ.год.; Модуль Р2 – 72 академ.год.). Заняття проводяться досвідченим й кваліфікованим викладачем, якій має великий практичний досвід у галузі управлінського обліку та навички роботи зі слухачами. Заняття організовуються у форміаті семінарів, під час яких пройдений теоретичний матеріал закріплюється розв’язанням практичних задач.
 • Комплект матеріалів для підготовки до іспиту провідного видавництва Kaplan, що містить посібник для підготовки до іспиту й збірник практичних завдань та методичні матеріали, що розроблений провідним викладачем курсу.
 • Пробний іспит. Завершальний етап підготовки – пробний іспит, який допомагає слухачам систематизувати отримані знання й оцінити рівень своєї підготовки перед справжнім іспитом.
 • Дистанційну підтримку викладача. Для ефективної допомоги слухачам у підготовці до іспиту за програмою CIMA DipPM поза аудиторних занять викладач  надає додаткові консультації за допомогою електронної пошти та групового чату.
 • Адміністративна підтримка.

Програма курсу підготовки до іспиту CIMA DipРМ розроблена на основі затвердженої CIMA офіційної програми та включає наступні основні теми:

МОДУЛЬ Р1

 • Cost accounting systems / Системи обліку витрат – 30%
 • Budgeting / Бюджетування – 25%
 • Short-term decision making / Прийняття короткострокових рішень – 30%
 • Dealing with risk and uncertainty / Облік ризику та невизначеності – 15%

МОДУЛЬ Р2

 • Cost planning and analysis for competitive advantage / Планування та аналіз витрат для отримання конкурентної переваги – 25%
 • Control and performance management of responsibility centres / Контроль та управління ефективністю центрів відповідальності – 30%
 • Long-term decision making / Прийняття довгострокових рішень – 30%
 • Management control and risk / Управлінський контроль та ризик – 15%

Навчальні матеріали

Під час підготовки до іспитів за програмою CIMA DipPM використовуються навчальні матеріали видавництва Kaplan та авторські матеріали, що розроблені провідним викладачем та методистом.

Комплект матеріалів для підготовки до іспиту:

 • Посібник для підготовки до іспиту eBook Study Text видавництва Kaplan;
 • Збірник практичних завдань Exam Kit видавництва Kaplan;
 • Задачі та тести для відпрацювання практичних навичок, що розроблені викладачем курсу;
 • Презентаційні матеріали, що розроблені викладачем курсу.

Мова навчання

Навчання буде проводитеся двома мовами:

 • Підручник та збірник задач – Eng
 • Презентаційні слайди – Eng
 • Викладання нового матеріалу – Eng / Rus
 • Практичні приклади – Eng / Rus
 • Проміжне тестування та пробний іспит – Eng

Переваги програми підготовки до іспиту CIMA DipРМ в HOCK

 • HOCK – офіційно акредитований провайдер програми диплом CIMA DipPM «Diploma in Performance Management»;
 • Досвідчений викладач, якій організує процес підготовки до іспиту максимально ефективно й продуктивно для слухачів курсу;
 • Додаткові методичні матеріали з тренувальними завданнями та презентаційними слайдами для проведення ефективних аудиторних занять й самостійної підготовки;
 • Проведення занять у вихідні дні;
 • Контроль знань, що дозволяє оцінити рівень підготовки кандидата.