Про кваліфікацію CIA

Сертифікат CIA заснований міжнародним Інститутом Внутрішніх Аудиторів (The Institute of Internal Auditors, IIA), створений в 1941 році. Інститут є міжнародною професійною асоціацією, що покликана розвивати професію внутрішнього аудитора та підтримувати внутрішніх аудиторів у всьому світі. Зараз Інститут об’єднує та підтримує близько 170 000 своїх членів більш ніж в 100 країнах, які зайняті в сфері внутрішнього аудиту та пов’язаних з аудиторською діяльністю галузях. Цілі діяльності Інституту включають популяризацію в суспільстві професії внутрішнього аудитора; сприяння професійному розвитку внутрішніх аудиторів та проведення професійної сертифікації; розробку й поширення професійних та етичних стандартів для внутрішніх аудиторів; виконання експертної ролі в галузі внутрішнього аудиту. В рамках своїх цілей міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів розробив та активно пропагує «Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту»  й  «Кодекс етики»  внутрішнього аудитора, метою яких є просування й підтримка високих професійних та етичних стандартів серед членів Інституту та всіх внутрішніх аудиторів.

Інститут IIA є світовим лідером в галузі професійної сертифікації, проводячи сертифікацію за наступними 5-ти кваліфікаціями: «Дипломований внутрішній аудитор» ( Certified Internal Auditor, CIA), «Дипломований спеціаліст з оцінки ризик-менеджменту» ( Certification in Risk Management Assurance , CRMA), «Дипломований аудитор фінансових організацій» ( Certified Financial Services Auditor, CFSA), «Дипломований аудитор урядових організацій» ( Certified Government Auditing Professional, CGAP) та «Дипломований спеціаліст з самооцінці контролю» ( Certified in Control Self-Assessment, CCSA).

Більше 40 років міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів проводить одну з провідних міжнародних сертифікацій в галузі внутрішнього аудиту – сертифікацію професійної кваліфікації CIA (Certified Internal Auditor – Дипломований внутрішній аудитор). Вперше іспит на отримання кваліфікації CIA проводився в 1974 році в США для 654 кандидатів.

Вимоги до теоретичної та практичної підготовки для складання іспиту на отримання кваліфікації CIA дозволяють кандидату систематизувати та поліпшити знання в галузі внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління. Сертифікат CIA є єдиним визнаним міжнародним сертифікатом для внутрішніх аудиторів та одним з високоцінних професійних сертифікатів в світі (поряд з сертифікатами CPA, CMA, ACCA тощо).

Отримання сертифікату CIA підвищує статус та підтверджує професійну кваліфікацію й компетентність його володаря, відкриваючи шлях до успішного розвитку кар’єри. Фахівці, які мають кваліфікацію «Дипломований внутрішній Аудитор» (CIA), затребувані:

 • в структурах, чий менеджмент акцентує увагу на якості фінансової інформації при прийнятті на її основі ділових рішень;
 • при отриманні міжнародних кредитних рейтингів;
 • при наданні фінансової інформації іноземним банкам-кореспондентам.

А також для:

 • оцінки системи внутрішнього контролю в частині достовірної інформації, дотримання законодавства, збереження активів, ефективності та результативності діяльності окремих функціональних підрозділів державних органів та комерційних компаній;
 • проведення аналізу та оцінки ефективності системи управління ризиками та для оцінки відповідності системи корпоративного управління принципам корпоративного управління.

Детальніше про програму CIA на сайті HOCK international.

Іспити CIA

Іспит на отримання кваліфікації CIA проводиться міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів (IIA) та доступний на 15 мовах, включно з англійською та російською.

Іспит складається з трьох частин:

 • Частина 1 – Основи внутрішнього аудиту
 • Частина 2 – Діяльність (практика) внутрішнього аудиту
 • Частина 3 – Компоненти програми з внутрішнього аудиту

Перша частина іспиту присвячена знанням Міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту; визначенню понять внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління; ролі та завдань внутрішнього аудиту; питань визначення пріоритетів діяльності внутрішнього аудиту, а також питань планування та підготовки аудиторських завдань.

Друга частина іспиту присвячена питанням методології проведення внутрішнього аудиту та інших аудиторських завдань; питань аудиторського інструментарію; загальних питань на тему шахрайства.

Третя частина іспиту містить наступні розділи: бізнес-процеси, фінанси та фінансовий облік, управлінський облік, законодавче регулювання, інформаційні технології.

Починаючи з травня 2008 року, міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів проводить іспит CIA в форматі комп’ютерного тестування (CBT). Тести проводяться протягом року в форматі «multiple choice»: пропонується чотири варіанти відповіді на питання, з яких потрібно вибрати один правильний. CBT (computer-based test) – це спосіб проведення іспитів на базі комп’ютерних технологій в заздалегідь визначених екзаменаційних приміщеннях, що надаються глобальним провайдером комп’ютерного тестування – міжнародною компанією Pearson VUE. Ця компанія адмініструє щорічно більше 40 млн. іспитів на багатьох мовах в більш ніж 500 центрах в 143 країнах світу.

ІспитКілкість питаньЧас
Частина I1252 год. 30 хв.
Частина II1002 год.
Частина III1002 год.

 

Для того щоб кожна частина вважалася зданою, необхідно набрати 600 балів з 800 можливих, що відповідає правильним відповідям на 75% питань. Детальну інформацію про іспити, центри тестування та зміну іспиту на новий формат протягом 2013-2014 рр. можна подивитися на офіційному сайті Інституту IIA.

Кандидат може здавати частини іспиту в будь-якому порядку та будь-яку кількість частин іспиту в одну екзаменаційну сесію.

Вимоги до кандидата

Для реєстрації на іспит та отримання сертифікату CIA кандидату не обов’язково бути членом Інституту внутрішніх аудиторів, але членство в Інституті визначає розмір екзаменаційних зборів.

Детальна процедура реєстрації на іспит описана  тут.

Кваліфікація CIA присвоюється кандидатам, які успішно склали іспит  та відповідають певним вимогам в галузі освіти й досвіду роботи. Для отримання кваліфікації CIA необхідно:

 • мати диплом про вищу освіту з будь-якої спеціальності. Кандидати, які не мають диплома про вищу освіту (ступінь «бакалавр»), можуть також розраховувати на допуск до іспитів, якщо представлять IIA підтвердження рівня своєї професійної підготовки, в двох можливих варіантах; 
 • мати дворічний досвід роботи в галузі зовнішнього або внутрішнього аудиту;
 • надати письмову рекомендацію від свого керівника/роботодавця або Дипломованого внутрішнього аудитора (CIA);
 • прийняти зобов’язання дотримуватися «Кодекс етики».

При цьому один рік роботи в галузі аудиту можна замінити досвідом роботи в галузі фінансового обліку, фінансів чи юриспруденції або наявністю ступеня магістра й вище. Іспит можна складати за відсутності необхідного досвіду роботи (наприклад, після закінчення ВНЗ), який може бути отриманий після успішного складання іспиту.