Про кваліфікацію CIA

Сертифікат CIA (Certified Internal Auditor) заснований міжнародним Інститутом Внутрішніх Аудиторів (The Institute of Internal Auditors, USA), створений в 1941 році. Інститут IIA є міжнародною професійною асоціацією, що покликана розвивати професію внутрішнього аудитора та підтримувати внутрішніх аудиторів у всьому світі. Зараз Інститут об’єднує та підтримує близько 185 000 своїх членів в 170+ країнах, які зайняті в сфері внутрішнього аудиту та пов’язаних з аудиторською діяльністю галузях. Цілі діяльності Інституту включають популяризацію в суспільстві професії внутрішнього аудитора; сприяння професійному розвитку внутрішніх аудиторів та проведення професійної сертифікації; розробку й поширення професійних та етичних стандартів для внутрішніх аудиторів; виконання експертної ролі в галузі внутрішнього аудиту. В рамках своїх цілей міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів розробив та активно пропагує «Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту» й «Кодекс етики» внутрішнього аудитора, метою яких є просування й підтримка високих професійних та етичних стандартів серед членів Інституту та всіх внутрішніх аудиторів.

Інститут Внутрішніх Аудиторів (The Institute of Internal Auditors, USA) є світовим лідером в галузі професійної сертифікації внутрішніх аудиторів та проводить сертифікацію за 5-ю кваліфікаціями: Дипломований внутрішній аудитор (CIA – Certified Internal Auditor); Дипломований спеціаліст з оцінки ризик-менеджменту (CRMA – Certification in Risk Management Assurance); Дипломований аудитор фінансових організацій (CFSA – Certified Financial Services Auditor); Дипломований аудитор урядових організацій (CGAP – Certified Government Auditing Professional); Дипломований спеціаліст з самооцінці контролю (CCSA – Certified in Control Self-Assessment).

Більше 40 років міжнародний Інститут Внутрішніх Аудиторів проводить одну з провідних міжнародних сертифікацій в галузі внутрішнього аудиту – сертифікацію професійної кваліфікації CIA (Certified Internal Auditor – Дипломований внутрішній аудитор). Вперше іспит на отримання кваліфікації CIA проводився в 1974 році в США для 654 кандидатів.

Вимоги до теоретичної та практичної підготовки для складання іспиту на отримання кваліфікації CIA дозволяють кандидату систематизувати та поліпшити знання в галузі внутрішнього контролю, управління ризиками, корпоративного управління. Сертифікат CIA є єдиним визнаним міжнародним сертифікатом для внутрішніх аудиторів та одним з високоцінних професійних сертифікатів в світі (поряд з сертифікатами CPA, CMA, ACCA тощо).

Отримання сертифікату CIA підвищує статус та підтверджує професійну кваліфікацію й компетентність його володаря, відкриваючи шлях до успішного розвитку кар’єри. Фахівці, які мають кваліфікацію «Дипломований внутрішній Аудитор» (CIA), затребувані:

 • в структурах, чий менеджмент акцентує увагу на якості фінансової інформації при прийнятті на її основі ділових рішень;
 • при отриманні міжнародних кредитних рейтингів;
 • при наданні фінансової інформації іноземним банкам-кореспондентам.

А також для:

 • оцінки системи внутрішнього контролю в частині достовірної інформації, дотримання законодавства, збереження активів, ефективності та результативності діяльності окремих функціональних підрозділів державних органів та комерційних компаній;
 • проведення аналізу та оцінки ефективності системи управління ризиками та для оцінки відповідності системи корпоративного управління принципам корпоративного управління.

Детальніше про програму CIA на сайті Інституту.

Іспити CIA

Іспит на отримання кваліфікації CIA проводиться міжнародним Інститутом внутрішніх аудиторів (IIA) та доступний на 15 мовах, включно з англійською.

Іспит складається з трьох частин:

 • Part 1Essentials of Internal Auditing / Основи внутрішнього аудиту
 • Part 2 – Practice of Internal Auditing / Діяльність (практика) внутрішнього аудиту
 • Part 3Business Knowledge for Internal Auditing / Компоненти програми з внутрішнього аудиту

Перша частина іспиту узгоджена з IIA’s International Professional Practices Framework (IPPF) та включає шість областей: основи внутрішнього аудиту; незалежність та об’єктивність; кваліфікація та належний професійний догляд; програми забезпечення та покращення якості; управління ризиками та контроль; ризик шахрайства. Частина 1 перевіряє знання, навички та здібності кандидатів, пов’язані з Міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту, зокрема, Стандартами атрибутів (серії 1000, 1100, 1200 та 1300), а також Стандартом діяльності 2100. 

Друга частина іспиту включає в себе чотири області: управління діяльністю внутрішнього аудиту; планування та виконання завдань; інформування про результати завдань; контроль діяльності. Частина 2 перевіряє знання, навички та здібності кандидатів, особливо пов’язані зі Стандартами діяльності (серії 2000, 2200, 2300, 2400, 2500 і 2600) і поточної практики внутрішнього аудиту.

Третя частина іспиту включає в себе чотири області: ділова хватка; інформаційна безпека; інформаційні технології; фінансовий менеджмент. Частина 3 перевіряє знання, навички та здатності кандидатів, особливо в тому, що стосується цих основних бізнес-концепцій.

Інститут Внутрішніх Аудиторів проводить іспит CIA online у форматі комп’ютерного тестування (CBT). Тести проводяться протягом року в форматі «multiple choice»: пропонується чотири варіанти відповіді на питання, з яких потрібно вибрати один правильний. 

Детальна інформація щодо online тестування, підготовки робочого місця тощо на сайті Інституту. 

ІспитКілкість завданьЧас 
Частина I1252 год. 30 хв.
Частина II1002 год.
Частина III1002 год.

Кандидат може здавати частини іспиту в будь-якому порядку та будь-яку кількість частин іспиту в одну екзаменаційну сесію.

Для реєстрації на іспит та отримання сертифікату CIA кандидату не обов’язково бути членом Інституту внутрішніх аудиторів, але членство в Інституті визначає розмір екзаменаційних зборів.

Детальну інформацію про розмір реєстраційних внесків можна подивитися на сайті Інституту.

Вимоги до кандидата

Кваліфікація CIA присвоюється кандидатам, які успішно склали іспит  та відповідають певним вимогам в галузі освіти й досвіду роботи. Для отримання кваліфікації CIA необхідно:

 • мати диплом про вищу освіту з будь-якої спеціальності. Кандидати, які не мають диплома про вищу освіту (ступінь «бакалавр»), можуть також розраховувати на допуск до іспитів, якщо представлять IIA підтвердження рівня своєї професійної підготовки, в двох можливих варіантах; 
 • мати дворічний досвід роботи в галузі зовнішнього або внутрішнього аудиту;
 • надати письмову рекомендацію від свого керівника/роботодавця або Дипломованого внутрішнього аудитора (CIA);
 • прийняти зобов’язання дотримуватися «Кодекс етики».

При цьому один рік роботи в галузі аудиту можна замінити досвідом роботи в галузі фінансового обліку, фінансів чи юриспруденції або наявністю ступеня магістра й вище. Іспит можна складати за відсутності необхідного досвіду роботи (наприклад, після закінчення ВНЗ), який може бути отриманий після успішного складання іспиту.

Детально про вимоги на сайті Інституту.