Про кваліфікацію ACCA DipIFR (Rus)

Диплом ACCA DipIFR (Rus) заснований Асоціацією сертифікованих присяжних бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants, Великобританія). Асоціація ACCA створена в 1904 році (теперішню назву має з 1996 р.) – це найбільша міжнародна професійна організація бухгалтерів вищої кваліфікації. Заснована понад 110 років тому, Асоціація налічує понад 500 тисяч членів і студентів в 173 країнах світу. ACCA є членом Консультативного комітету бухгалтерських інститутів.

Сьогодні все більше країн, включно з Україною, переходять на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ). З огляду на стрімке зростання попиту на сертифікованих фахівців в бухгалтерській та фінансовій сферах в 2004 році ACCA ввела кваліфікацію DipIFR російською мовою. Кваліфікація розроблена для фахівців в галузі фінансів та бухгалтерського обліку, які бажають освоїти МСФЗ та отримати диплом ACCA DipIFR (Rus) міжнародного зразка.

Кваліфікація DipIFR (Rus) дає практичні знання МСФЗ, розуміння ідей та принципів, що лежать в їх основі, а також вміння застосовувати МСФЗ в міжнародному бізнесі.

Програма курсу підготовки до іспиту на кваліфікацію DipIFR (Rus) включає такі основні теми:

 • Міжнародні законодавчі органи;
 • Елементи фінансової звітності;
 • Подання звітності та розкриття додаткової інформації;
 • Підготовка зовнішньої фінансової звітності об’єднаних підприємств і спільних підприємств.

Докладний зміст програми курсу підготовки до іспиту наведено на сайті ACCA.

Іспит DipIFR (Rus)

З 2020 року іспит ACCA DipIFR (Rus) проводиться в комп’ютерному форматі (CBE).

Тривалість іспиту – 3 години 15 хвилин.

Екзаменаційна робота включає наступні питання:

 • Питання 1 – 25 балів – включає підготовку одного або більше консолідованих фінансових звітів відповідно до програми. Часто питання включає завдання, які повинні бути вирішені перед тим, як приступати безпосередньо до складання консолідованих звітів.
 • Питання 2 – 25 балів – пропонує певний сценарій і стосується вибору відповідного принципу бухгалтерського обліку і розкриття по декількох аспектах. Кандидатам може бути запропоновано прокоментувати обраний керівництвом принцип бухгалтерського обліку та визначити найбільш відповідний, керуючись запропонованим сценарієм.
 • Питання 3 – 25 балів – сфокусований на вимогах будь-якого конкретного Стандарту – з поясненням принципів, що лежать в основі цього Стандарту, і практичне застосування цих принципів.
 • Питання 4 – 25 балів – містить сценарій, що пропонує серію запитань, які відносяться у фінансовій звітності. Питання не залежать одне від одного і рідко вимагають числових звітів.

Деякі Стандарти вельми детальні та складні. На іспиті кандидати повинні продемонструвати знання принципів і ключових елементів таких Стандартів. Також потрібно розуміння передумов появи та потреби в МСФЗ. А також розуміння питань, що стосуються гармонізації бухгалтерського обліку в загальносвітовому масштабові.

Іспит вважається успішно зданим при отриманні 50 балів зі 100 можливих.

Іспит DipIFR повністю адмініструє АССА (реєстрація студентів, проведення іспитів тощо).

Детальна інформація щодо реєстрації, розміру внесків, дат іспитів тощо на сайті ACCA.

Вимоги до кандидата

Кваліфікація АССА DipIFR (Rus) спеціально створювалася як додаткова кваліфікація для бухгалтерів, що працюють з національними стандартами, і тому існують певні вимоги до професійного рівня кандидатів. Ви можете зареєструватися на іспит DipIFR (Rus), якщо задовольняєте одному з перерахованих нижче критеріїв:

 • Ви є атестованим професійним бухгалтером або аудитором

або

 • Ви маєте 3-річний досвід роботи в області бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів, письмово підтверджений роботодавцем або копією трудової книжки

або

 • Ви маєте диплом про вищу освіту в галузі фінансів, обліку і аудиту та 2-річний досвід роботи в цій області, письмово підтверджений роботодавцем або копією трудової книжки

або

 • Ви маєте сертифікат CIPA, виданий екзаменаційної мережею CIPA-EN

Рекомендовані посилання: